Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: …06.2024

Ταυτότητα της Εταιρείας

Η YelloWizard (εφεξής “YelloWizard” ή “εμείς” ή “εμάς” ή “μας”) τελεί υπό την διαχείριση της ατομικής επιχείρησης/ εταιρείας με την επωνυμία Δημήτριος Φαργκάνης και τον διακριτικό τίτλο “YelloWizard”, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 117, Τ.Κ: 54250, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 148202606000, με ΑΦΜ: 147413046, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 407 539, 6955 541 025, email: contact@yellowizard.gr.

Η YelloWizard παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), branding, υπηρεσίες γραφιστικής σχεδίασης (σχεδιασμός λογοτύπου, δημιουργία φυλλαδίων, επαγγελματικών καρτών, αφισών) υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ: διαφημιστικές καμπάνιες (Google Ads, S.E.O., Meta Ads, Email), μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσίες μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας της YelloWizard (https://yellowizard.gr/), καθώς και για την χρήση των παρεχόμενων από την YelloWizard υπηρεσιών. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί ανεπιφύλακτα να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μαζί με τυχόν πρόσθετες πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν ή/και είναι διαθέσιμες μέσω υπερσυνδέσμου. Ο χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της YelloWizard ή ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.yellowizard.gr θα αναφέρεται εφεξής ως “πελάτης” (ή “εσείς” ή “εσάς” ή “σας”), ανεξάρτητα από το αν έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί σε παραγγελία για υπηρεσίες ή προϊόντα από την YelloWizard.

Με τη χρήση του δικτυακού τόπου, ο πελάτης επιβεβαιώνει και εγγυάται ότι: (1) διαθέτει τη νόμιμη εξουσιοδότηση και συμφωνεί να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, (2) είναι τουλάχιστον 18 ετών, (3) εάν είναι ανήλικος στον τόπο διαμονής του, έχει λάβει την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, (4) δεν θα έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες μεθόδους, όπως bots ή scripts, (5) δεν θα συμμετέχει σε παράνομες ή απαγορευμένες δραστηριότητες μέσω της ιστοσελίδας και (6) οι δραστηριότητές του στην ιστοσελίδα θα συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Άδεια χρήσης και υποχρεώσεις χρήστη

Η YelloWizard χορηγεί στον πελάτη μια περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη άδεια για προσωπική, μη εμπορική χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλείοντας τη λήψη (εκτός από την προσωρινή αποθήκευση σελίδων) ή την τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Η παρούσα άδεια απαγορεύει τη μεταπώληση ή την εμπορική χρήση του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του, τη συλλογή πληροφοριών προϊόντων, τα παράγωγα έργα και τη χρήση εξόρυξης δεδομένων (data mining) ή παρόμοιων εργαλείων.

Επιπλέον απαγορεύεται ρητώς η ενσωμάτωση των εμπορικών μας σημάτων χωρίς την συγκατάθεσή μας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των σημάτων της YelloWizard από τον πελάτη ανακαλεί την παρούσα άδεια χρήσης. Επιτρέπεται η παραπομπή στην αρχική μας σελίδα εάν ο σύνδεσμος δεν είναι παραπλανητικός ή υποτιμητικός. Ωστόσο, απαιτείται η άδεια μας για την χρήση του λογότυπου ή του εμπορικού μας σήματος για τον σύνδεσμο.

Θεωρείται ως κακή χρήση και απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή του πελάτη σε δραστηριότητες όπως η εξαπάτηση ή η παραπλάνηση ημών και άλλων χρηστών, η παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας της ιστοσελίδας ή η βλάβη της φήμης ή της ακεραιότητάς μας. Η κακή χρήση καλύπτει επίσης την παρενόχληση άλλων με πληροφορίες που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα, την υποβολή ψευδών αναφορών, την παραβίαση νόμων ή κανονισμών, τη μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή πώληση και τη μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με την ιστοσελίδα.

Επιπλέον απαγορεύεται αυστηρά η μεταφόρτωση επιβλαβούς περιεχομένου, όπως ιοί, η χρήση αυτοματισμού για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, η παράκαμψη περιορισμών πρόσβασης, η τροποποίηση του λογισμικού της ιστοσελίδας και η χρήση της ιστοσελίδας για ανταγωνιστικές ή εμπορικές προσπάθειες.

Περιορισμός Ευθύνης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της YelloWizard έχει ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Η YelloWizard δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν και δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, ειδική, έμμεση ή άλλη επακόλουθη ζημία ή απώλεια που προκύπτει από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, ή από οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ιών που μπορεί να μολύνουν τον εξοπλισμό υπολογιστών του πελάτη, ή οποιαδήποτε απώλεια επιχειρήσεων, κερδών, δεδομένων ή χρήσης.

Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων

Η YelloWizard δεν ελέγχει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τους συνδέσμους οποιασδήποτε ιστοσελίδας τρίτου μέρους που συνδέεται με ή από την παρούσα ιστοσελίδα, ούτε για οποιαδήποτε ιστοσελίδα μέσω του οποίου μπορεί να έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικοί όροι χρήσης των υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την YelloWizard αφορούν μόνο το άτομο, την επιχείρηση, την εταιρεία ή τον οργανισμό που έχει προβεί στην αγορά μίας εκ των επιδεικνυόμενων προσφορών στην ιστοσελίδα της YelloWizard, ή το οποίο έχει υπογράψει την οποιαδήποτε σύμβαση με εμάς και στο όνομα του οποίου εκδίδεται το τιμολόγιο. Επίσης αναφέρονται στα γραφιστικά προϊόντα ή υλικά που σχεδιάζονται από την YelloWizard (π.χ. λογότυπο, φυλλάδια, επαγγελματικές κάρτες, αφίσες) ή στο υλικό που συνοδεύει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την YelloWizard για χρήση από τον πελάτη (π.χ. λογισμικό, πρότυπα, plugins, modules, εικόνες κ.λπ.). Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση του συνόλου ή μέρους αυτών των υπηρεσιών/προϊόντων σε τρίτους.

Όροι χρήσης υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδας- ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση και την ορθή λειτουργία κάθε ιστοσελίδας και/ή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την YelloWizard. Η YelloWizard δεν υποχρεούται να μεταδώσει αυτές τις γνώσεις, ούτε να εκπαιδεύσει τον πελάτη, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ότι η YelloWizard θα παρέχει αυτές τις υπηρεσίες έναντι πρόσθετης αμοιβής.

Σε περίπτωση που οι ενέργειες του ιδιοκτήτη ή των χρηστών της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και του λογαριασμού τους προκαλέσουν μερική ή ολική δυσλειτουργία του δικτυακού τόπου που έχει κατασκευαστεί από την YelloWizard, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για αποκατάσταση στην προηγούμενη μορφή του. Η YelloWizard μπορεί να αναλάβει την αποκατάσταση της ιστοσελίδας σε προηγούμενη έκδοση – όπου αυτό είναι εφικτό – κατόπιν αιτήματος του πελάτη και αποδοχής της σχετικής προσφοράς.

Κάθε ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει κατασκευαστεί από την YelloWizard, φέρει τα στοιχεία του κατασκευαστή, δηλαδή της YelloWizard στο υποσέλιδο με το λογότυπό της και αντίστοιχο σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα της. Οι αναφορές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιαστικού μέρους του έργου και απαγορεύεται ρητά η μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεσή τους, ακόμη και αν η ιστοσελίδα φιλοξενείται ή υποστηρίζεται από άλλη εταιρεία/πάροχο. Η αφαίρεσή τους είναι δυνατή μόνο εάν κατασκευαστεί νέα ιστοσελίδα από άλλον προγραμματιστή ή εάν η YelloWizard ζητήσει την αφαίρεσή τους. Στην τελευταία περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να επιτρέψει την αφαίρεση των αναφορών από εμάς ή το προσωπικό μας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει την αφαίρεση με δικά του μέσα.

Ο πελάτης αποδέχεται ότι η YelloWizard διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει την ιστοσελίδα ως μέρος της εργασίας της με συνδέσμους, να γράφει για το έργο της σε δικτυακούς τόπους, περιοδικά ή βιβλία και γενικά να το προβάλλει προς όφελός της για διαφημιστικούς σκοπούς.

Πολιτική τιμών

Η YelloWizard διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει στον δικτυακό της τόπο συγκεκριμένες προσφορές και πακέτα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και ο πελάτης οφείλει να καταβάλλει πάντοτε το αναγραφόμενο κατά τον χρόνο της παραγγελίας του χρηματικό αντίτιμο. Η τιμή που καταβάλλει ο πελάτης στη YelloWizard για οποιαδήποτε υπηρεσία δεν θα αλλάξει ποτέ μετά τη συμφωνία με τον πελάτη. Η YelloWizard διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

Κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop)

Η πληρωμή των υπηρεσιών κατασκευής μίας ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) γίνεται σε τρεις μηνιαίες δόσεις. Συγκεκριμένα το 30% της συμφωνημένης αμοιβής προκαταβάλλεται από τον πελάτη κατά την αρχική παραγγελία μίας υπηρεσίας από την YelloWizard και κατόπιν της αποδοχής ανάληψης του έργου από εμάς. Η επόμενη μηναία δόση και το ύψος αυτής καταβάλλεται από τον πελάτη στον χρόνο που θα συμφωνηθεί κατά την σύναψη της σύμβασης και η τελευταία δόση της αμοιβής καταβάλλεται κατά την ολοκληρωτική παράδοση του έργου. Τυχόν έξοδα πληρωμής των υπηρεσιών (έξοδα τραπεζικής κατάθεσης κ.λπ.) καταβάλλονται από τον πελάτη.

Υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ

Οι υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ (Google Ads, S.E.O., Meta Ads, Email), μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσίες μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχονται σε τριμηνιαία πακέτα. Ο πελάτης προβαίνει στην πληρωμή της αμοιβής κατά την παραγγελία του εκάστοτε τριμηνιαίου πακέτου είτε αυτή γίνει μέσω της ιστοσελίδα μας, είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γραφιστικές υπηρεσίες

Οι γραφιστικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων, του σχεδιασμού λογοτύπου, τη δημιουργία φυλλαδίων, επαγγελματικών καρτών και αφισών πληρώνονται από τον πελάτη σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση της αμοιβής καταβάλλεται από τον πελάτη κατά την παραγγελία της υπηρεσίας ή/και προϊόντων (ψηφιακών ή/και υλικών) και η δεύτερη κατά την παράδοση του έργου από εμάς.

Πληρωμές

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (κατάστημα)

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για τις παραγγελίες του με κατάθεση σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς ή της Εθνικής Τράπεζας (τυχόν πρόσθετα έξοδα ή προμήθειες κατάθεσης βαρύνουν τον πελάτη). Κατά την πληρωμή με κατάθεση σε τράπεζα, η YelloWizard λαμβάνει υπόψη της τον λόγο της κατάθεσης και το όνομα του καταθέτη.

Πληρωμή με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω e-banking

Σε περίπτωση αγοράς μέσω δικτυακού τόπου, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς ή της Εθνικής Τράπεζας μέσω e-banking (τυχόν πρόσθετα έξοδα ή προμήθειες κατάθεσης βαρύνουν τον πελάτη).

Πολιτική Απορρήτου

Το απόρρητο και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι ύψιστης σημασίας για την YelloWizard. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Διαβάστε περισσότερα: https://…..

Cookies

Η YelloWizard δεσμεύεται να διαχειρίζεται και να ανακοινώνει με διαφάνεια τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα cookies στον δικτυακό της τόπο για να βελτιώσει την εμπειρία σας, προστατεύοντας παράλληλα τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και τις επιλογές σας για τη διαχείρισή τους, σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου. Διαβάστε περισσότερα: https://…..

Εγγυήσεις

Η YelloWizard έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες και συνδέσμους. Οι αναφερόμενες πληροφορίες και οι σύνδεσμοι στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται για την εξυπηρέτηση του πελάτη όπως αυτοί είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο. Η YelloWizard δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές (ενδεικτικά, εγγυήσεων τίτλου, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό) σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Η YelloWizard έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση ενός έργου και/ή την παροχή υπηρεσιών με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο και ιδίως με τα ίδια ή παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με εκείνα της σύμβασης με τον πελάτη, αλλά εγγυάται ότι δεν θα συνάπτει συμφωνίες ή προσφορές με τρίτους που αντιβαίνουν στη σύμβαση με τον πελάτη.

Η YelloWizard εγγυάται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει την υπηρεσία/προϊόν εν μέρει ή στο σύνολό τους στο μέτρο του δυνατού εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στη σύμβαση με τον πελάτη. Η ενδεχόμενη καθυστέρηση παράδοσης του έργου από την YelloWizard μέσα σε λογικά, κατά τα συναλλακτικά ήθη πλαίσια, δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωση καταβολής του χρηματικού αντιτίμου για την υπηρεσία ή το προϊόν που έχει παραγγείλει και δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Η YelloWizard δεν ευθύνεται α) για περιστατικά καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή υπαιτιότητα των προσώπων που έχει προσλάβει, β) για περιστατικά ατυχήματος ή ανωτέρας βίας, γ) για περιστατικά υγείας.

Τόσο η YelloWizard όσο και ο πελάτης εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει στο μέλλον δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή/και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κ.α.

Ειδικότερα, ο πελάτης εγγυάται ότι κατέχει ή έχει αποκτήσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που παρέχει στην YelloWizard και ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων σχετικά με το εν λόγω υλικό.

Η YelloWizard εγγυάται το ίδιο για κάθε υλικό που τυχόν παρέχει για την εκτέλεση της συμφωνίας.

Τα μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που παρέχουν για τους σκοπούς της συμφωνίας δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη.

Αποζημίωση

Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάξει την YelloWizard, τους υπαλλήλους, τους δικαιοπάροχους και τους προμηθευτές της από και έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από τον πελάτη.

Δικαίωμα Τροποποίησης

Η YelloWizard διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση/ αλλαγή ισχύει από την ημερομηνία ανάρτηςής της και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ο πελάτης συμφωνεί ότι κάθε πρόσβαση και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και οποιουδήποτε δικτυακού τόπου που συνδέεται με τον παρόντα δικτυακό τόπο και το περιεχόμενό του γίνεται με δική του ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαβάζει τους παρόντες όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μετά την πραγματοποίηση όποιων τροποποιήσεων, ο πελάτης συναινεί στις εν λόγω αλλαγές.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του κειμένου, των γραφικών, των λογότυπων, των εικόνων, των βίντεο και του συνολικού σχεδιασμού του δικτυακού τόπου, καθώς και του ίδιου του δικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε από την YelloWizard και τους ειδικούς της, προστατεύεται από τους ισχύοντες ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα και να προσδιορίζουμε σαφώς το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους. Εάν ο πελάτης εντοπίσει περιπτώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, θα παρακαλούσαμε να μας ειδοποιήσει αμέσως. Μετά την ειδοποίηση, θα αφαιρέσουμε και θα διαγράψουμε αμέσως το περιεχόμενο που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία.

Επικοινωνία

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή η αποστολή μηνυμάτων ή emails θεωρείται ηλεκτρονική επικοινωνία. Ο πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει απαντήσεις από την YelloWizard μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, chatbot, messenger ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις, πληροφορίες και μηνύματα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά αντιμετωπίζονται σαν να παρέχονται σε έντυπη μορφή.

Εμπιστευτικότητα-Καθήκον Εχεμύθειας

Τόσο ο πελάτης όσο και η YelloWizard συμφωνούν ότι δεν θα αποκαλύψουν σε τρίτους, εκτός από τους σκοπούς που σχετίζονται με τη σύμβαση, οποιεσδήποτε πληροφορίες που από τη φύση τους ή από συμφωνία θεωρούνται εμπιστευτικές (ενδεικτικά έγγραφα του πελάτη, τραπεζικά στοιχεία του πελάτη, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη κ.λπ.).

Η YelloWizard τηρεί αρχείο σχετικά με την αλληλεπίδρασή της με τον πελάτη. Το αρχείο αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της. Ως υπεύθυνη εταιρεία τηρούμε τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφαλούς φύλαξης του αρχείου και για τη διατήρηση του για χρονικό διάστημα, αποδεκτό από τα πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής και σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τους επαγγελματικούς κανόνες για τις περιόδους διατήρησης.

Ακυρότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί ανεφάρμοστη, παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, θα διαχωρίζεται και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων οι οποίες θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προηρωκύπτουν από ή σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την YelloWizard θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.